Een ruime meerderheid van de Commissie Vervoer en toerisme (TRAN) van het Europese Parlement heeft ingestemd met een plan om het aantal snellaadpalen en waterstofstations drastisch uit te breiden. Het plan is onderdeel van het Fit-For-55-pakket van EU Commissaris Frans Timmermans dat de doelstelling heeft om in 2030 een 55% CO2 reductie te realiseren.  De leden van TRAN  stemden er mee dat EU landen in 2024 een plan moeten presenteren voor een set verplichte nationale targets voor de uitrol van een alternatieve infrastructuur voor brandstoffen langs het wegennet. Laadpalen en waterstof stations zijn de belangrijkste elementen van deze nieuwe infrastructuur en de TRAN heeft hiervoor meteen ook een invulling gegeven wat er tenminste moet worden gedaan om deze infrastructuur op de middellange termijn vorm te geven: 

  •  in 2026 om de 60KM langs alle belangrijke wegen in de EU een laadstation voor personenauto’s;
  • hetzelfde geldt voor zwaardere laadstations voor trucks en bussen, maar alleen langs het centrale TEN-T netwerk. Voor Nederland gaat het dan om de een deel van de A4, een stuk A15, de A16 en de A1 van Amsterdam naar de Duitse grens.
  • tenminste 2 snelladers voor trucks en bussen bij trucksparkings in 2028.
  • in 2028 om de 100 KM langs alle belangrijke wegen in de EU een waterstoftankstation voor trucks en personenauto’s. Ten opzichte van de plannen van de Europese Cie is dit is zowel een versnelling (2028 in plaats van 2031) en een verdichting (om de 100 KM in plaats van om de 150 KM). 
  • verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de laadinfra transparanter beprijzing (prijs per kWh dient net als bij fossiele brandstof op de laadunit vermeld te zijn), betaling niet alleen via laadpassen maar ook direct via PIN of creditcard en er dient op EU-niveau een digitaal portal te komen met informatie of de beschikbaarheid, wachttijden en prijzen van alle laadinfra.

De door TRAN geformuleerde plannen dienen nu eerst door het voltallige Europese Parlement te worden aangenomen. Daarna kan dit alles pas op nationaal niveau tot wetgeving verplichten. 

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *