Nederland heeft een dicht netwerk van tankstations langs het hoofdwegennet (HWN). De huurrechten op deze 235 locaties worden op basis van een convenant tussen de rijksoverheid en de oliemaatschappijen verdeeld via jaarlijkse veilingen. Dit convenant is in 2023 geëindigd en het ministerie van I&W is bezig om een nieuw beleid te formuleren. Door de elektrificatie van het wegverkeer is daarbij het probleem ontstaan hoe de functies ‘tanken’, ‘laden’ en ‘shops’ op een verzorgingsplaats moeten worden ingericht én verdeeld. Probleem daarbij is dat ‘de oliemaatschappijen’ wel zijn geïnteresseerd om te investeren in de groeimarkt ‘laden’ terwijl de partijen die zich alleen richten op ‘laden’ geen interesse hebben om actief te zijn in de (krimp)markt ‘tanken’.

Het ministerie wil dit oplossen door voor een verzorgingsplaats zowel concessies voor ’tanken+shop’ als ‘laden+shop’ uit te geven. Een onzalig idee. BZO Tankstations is van mening dat het ministerie bij de toekomstige concessies beter afscheid kan nemen van de functie ’tanken’ en de nieuwe concessies uitsluitend moet uitgeven voor de gecombineerde functies ‘laden+shop’. Een uitsterfbeleid dus voor tanken langs het HWN. Belangrijk argument hiervoor is dat de rijkswegstations de laatste 10 jaar marktaandeel verliezen. Na een WOO-procedure kreeg BZO Tankstations van het Rijksvastgoedbedrijf de totale volumeomzetten over de periode 2008-2022. Over die periode na daalde het aantal tankstations langs het hoofdwegen van 250 naar 235 maar nam de volume af van 1,65 miljard liter naar 0,78 miljard liter. Een afname met meer dan 50%! Oorzaak? Naar verwachting het hoge prijsniveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de huidige Nederlandse weggebruiker is er geen noodzaak meer voor een fijnmazig netwerk van tankstations langs het HWN. De toekomstige weggebruiker heeft daar wel behoefte aan goed netwerk van snelladers en horeca-convenience voorzieningen. Tenminste 3.000 snelladers in 2030 berekende TNO. Door bij de nieuwe concessies ’tanken’ te schrappen zijn de nieuwe concessies voor alle partijen interessant en zijn de ingewikkelde allocatieproblemen opgelost. 

BZO Tankstations stelde hierover een vrij beschikbaar position paper op. U kunt dit downloaden via onderstaande link:

Position Paper BZO Tankstations 081112023-

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *