BZO Tankstations heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een van de toonaangevende adviesbureaus in de Nederlandse tankstationbranche. BZO Tankstations werkt met name voor overheden en daaraan gelieerde organisaties. Wij sluiten particulier opdrachtgeverschap niet op voorhand uit, maar BZO Tankstations garandeert dat ongewenste belangenverstrengeling wordt voorkomen.Onafhankelijke deskundigheid en integriteit zijn dan ook de belangrijkste kernwaarden van BZO Tankstations. Kernwaarden die worden gecombineerd met de drive om voor de opdrachtgevers het in alle opzichten meest optimale resultaat te bereiken. In toenemende mate verschuift de focus daarbij van financiële opbrengsten naar het realiseren van klimaatdoelstellingen. Een heldere en constructieve aanpak met gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen staat daarbij voorop. Een aanpak die BZO Tankstations tot een gerespecteerde partij heeft gemaakt, zowel bij een brede en trouwe kring van gemeenten en provincies als bij veel marktpartijen in de motorbrandstoffenbranche met wie (contract)onderhandelingen worden gevoerd.  

Meer persoonlijke achtergronden en de meest recente blogs vindt u op LinkedIn

De werkzaamheden van BZO Tankstations richten zich onder meer op:

  • Onderzoek naar de marktwaarde van een nieuwe of bestaande tankstationlocaties, bijvoorbeeld ten behoeve van verhuur of aankoop bij onteigening of een bedrijfsverplaatsing.
  • Het voeren van verkoop of verhuuronderhandelingen.
  • Verhuur of verkoop van locaties door middel van een veiling of een openbare inschrijving.
  • Uitvoeren van distributieplanologische onderzoeken, alsmede locatie-onderzoek en locatie-analyses.
  • Opstellen van beleidsnotities aangaande de lokale motorbrandstofmarkt.
  • Uitkoop van LPG-installaties.
  • Optreden als deskundige bij arbitrage inzake huurprijzen voor tankstationlocaties.
  • Uitgifte van locaties voor snelladers.
  • Adviseren over mogelijkheden van laadinfra langs provinciale en gemeentelijke wegen.
  • CO2-compensatie van tankstations middels CO2-certificaten 

Voorbeelden en referenties vindt u op de pagina projecten

BZO Tankstations heeft samenwerkingsverbanden met diverse andere organisaties en adviesbureaus die actief zijn op het gebied van tankstations, waterstofstations en (snel)laadinfra. Via dit netwerk kan desgewenst specialistische en technische knowhow worden ingebracht bij de beantwoording van uw complexe vragen. Denk daarbij aan de technische inrichting van tankstations, de technische en kwalitatieve eisen aan laadpalen of de inpassing van waterstofstations in stedelijke gebieden (QRA’s). 

De toekomst van de distributie van energie voor het wegverkeer ligt in (snel)laden en waterstof.  BZO Tankstations denkt met gemeentes en provincies mee over de wijze waarop de overheden deze transitie naar een nieuwe, schone en duurzame distributiestructuur kunnen faciliteren. Het denken in integrale oplossingen waarbij ‘de oude’ en ‘de nieuwe wereld’ met elkaar worden verbonden is daarbij belangrijk. Zo werd samen met de gemeente Rotterdam een methode bedacht waarbij de veiling van tankstationlocaties kan worden benut om nieuwe en duurzame initiatieven een plek kunnen krijgen bij de bestaande benzinestations. Maar de nieuwe energie-distributiestructuur zal ook los van de bestaande tankstationstructuur moeten worden ontwikkeld. Nieuwe en slimme laadoplossingen die een geïntegreerd onderdeel van het toekomstige elektriciteitsnetwerk gaan vormen. Waar nodig wordt hierbij ook samenwerking gezocht met andere specialisten. Want in een dynamische en veeleisende wereld als deze kunnen we de oplossingen alleen samen met anderen bedenken. We staan met zijn allen aan het begin een lange weg naar een nieuwe en schonere wereld.

 

 

 

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *