Welkom bij BZO Tankstations 

 Mijn naam is Wiebe Alzerda Winkel en sinds 1998 ben ik onder de vlag van BZO Tankstations actief als onafhankelijke adviseur van overheden bij alle zakelijke en beleidsmatige vraagstukken rondom tankstations. Specialismen zijn onder andere onderzoek naar de marktwaarde van bestaande en nieuw te ontwikkelen tankstationlocaties en adviseren bij de verkoop en verhuur door overheden van tankstationlocaties. Daartoe behoren onder meer het voeren van contractonderhandelingen en het organiseren van vele veilingen en inschrijvingen op tankstationlocaties. Maar ook advies over de uitkoop van bestaande tankstations of delen daarvan, zoals LPG zijn ruim 20 jaar de core business van BZO Tankstations. Om ongewenst belangenverstrengelingen te voorkomen werk ik uitsluitend voor overheden en daaraan gelieerde organisaties.

Maar het toekomstperspectief van de motorbrandstoffenwereld verandert in hoog tempo. De breed gevoelde noodzaak en urgentie bij overheid, markt en consument van radicale maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen en de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden drastisch te verbeteren, stelt ons voor grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Iedereen is het er ondertussen over een dat de elektrische aandrijving (batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch) in de komende decennia de plek van de verbrandingsmotor gaat overnemen. Het tempo waarin en de verhouding van de energiemix (traditioneel fossiel, bio- en synthetische brandstoffen, waterstof en batterij) zijn de belangrijkste onzekerheden voor de komende 10 á 20 jaar. Vast staat dat er grootschalig een nieuwe infrastructuur moet worden gecreëerd ten behoeve van het sterke groei van elektrische auto’s. Een infrastructuur gericht op (snel)laden en waterstof tanken. De lokale en regionale overheden spelen daarbij een sleutelrol.  Deze nieuwe infrastructuur zal gedeeltelijk kunnen voortbouwen op de bestaande infrastructuur van tankstations maar de nadruk zal naar verwachting komen te liggen ook tienduizenden nieuwe laadpunten in de stedelijke gebieden.  Veel van deze laadpunten zullen in het openbaar gebied worden geplaatst. Dit roept voor gemeenten en provincies veel vragen op, waaronder op het gebied van hun grondbeleid. “Hoe gaan we deze locaties uitgeven en beprijzen?” en “waar moeten deze locaties worden gesitueerd en hoeveel en in welk tempo”?  zijn slechts een paar van de vragen die dan op komen. De laadlocaties die de komende decennia in alle soort en maten zullen worden gerealiseerd gaan zich in mijn visie ontwikkelen tot een nieuwe vorm van commercieel vastgoed. Commercieel vastgoed dat grote overeenkomsten vertoont met de ondergrond van tankstationlocaties. De ervaringen en expertise van BZO Tankstations uit de tankstationwereld blijken daarbij inmiddels voor overheden zeer waardevol te zijn. 

 

De contactgegevens van BZO Tankstations vindt u op de contactpagina.

 

BZO Tankstations is lid van de Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie