In opdracht van de provincie Drenthe heeft BZO Tankstations een openbare inschrijving voor de verhuur van de tankstationlocatie langs de N34, bij verzorgingsplaats Westerveld (oostzijde) in voorbereiding. Met de verhuur van deze locatie ten behoeve van een onbemand tank- en laadstation streeft de provincie er naar om het voorzieningenniveau langs de vernieuwde N34 te verhogen. De te verhuren locatie heeft een grootte van maximaal circa 1.270m2 en zal door de provincie worden verhuurd voor een effectieve periode van 15 jaar. Vanwege de planologische mogelijkheden zal op het uit te geven perceel uitsluitend een onbemand tank- en laadstation kunnen worden gerealiseerd. Er is sprake van een goede zichtlocatie waar dagelijks circa 11.000 voertuigen passeren. De toekomstige huurder zal worden geselecteerd op basis van de gewogen factoren ‘prijs’ (60%) en ‘kwaliteit’ (40%). De factor ‘prijs’ wordt bepaald door een bieding op de vaste jaarlijkse huurprijs terwijl bij de factor ‘kwaliteit’ wordt gekeken naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten duurzaamheid en landschappelijke inpassing. De inschrijving sluit op 20 november 2024.  Voor deze inschrijving wordt door BZO Tankstations een biedboek samengesteld dat wordt ontsloten middels een digitale dataroom. Het biedboek zal in de loop van juli/augustus beschikbaar komen maar u kunt het nu al aanvragen door een mail te sturen naar alzerdawinkel@bzo-tankstations.nl. Publicatie van deze inschrijving geschiedt op Tenderned en op de website van BZO Tankstations.