Met een overtuigende overwinning in een kort geding zaak, wordt bevestigd wat op basis van het zogeheten ‘Didam-arrest’ (ECLI:NL:HR:2021:1778 ) eigenlijk wel duidelijk was: onderhandse één op één deals door overheden bij de uitgifte van tankstationlocaties zijn in principe niet meer toegestaan. Een dikke streep door de rekening van de Gemeenschappelijke Regeling (gemeenten Riderkerk, Barendrecht en Rotterdam, het Rijk en de provincie Zuid-Holland; verder GRNR) die het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard ontwikkelt. Wat was het geval? Op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is voorzien in een nieuw tankstation annex een truckparking. BZO Tankstation deed in opdracht van GRNR al eens onderzoek naar deze locatie en geadviseerd over de mogelijke uitgiftemethodiek via een veiling. Shell had zich bij GRNR gemeld als geïnteresseerde partij voor een eventuele tender. Tot haar grote verassing verneemt Shell in het voorjaar van dit jaar dat de locatie niet wordt getenderd maar dat GRNR de locatie één op één wil uitgeven aan een consortium, waar meer de in Barendrecht gevestigde firma Berkman deel van uit maakt. Shell laat het er niet bij zitten en stapt met een beroep op het Didam-arrest (Hoge Raad d.d. 26 november 2021 ) naar de rechter. Shell is van mening dat zij, eventueel in combinatie met derden, ook kan voldoen aan het uitvoerige programma dat voor deze locatie ontwikkelt moet worden. GRNR stelt in haar verweer dat dat programma zodanig is dat dat alleen door de combinatie kan worden uitgevoerd. De rechter is het er overduidelijk niet mee eens. Omdat GRNR wist dat Shell geïnteresseerd was, diende zij op basis van het gelijkheidsbeginsel Shell in de gelegenheid te stellen om mee te dingen in een selectieprocedure met objectieve, toetsbare en redelijke selectiecriteria met een passende mate van openbaarheid. Dus niks geen onderhandse gunning aan een consortium, maar tenderen! GRNR wordt verordonneerd de deal terug te draaien op straffe van een dwangsom van € 500.000,- .

Deze uitspraak van de rechtbank in Rotterdam vertoont grote overeenkomsten met de zaak uit maart dit jaar waarbij de gemeente Nieuwegein één op één aan Shell (!) een tankkavel wilde verkopen. De koopovereenkomst tussen de gemeente en Shell dateerde van voor het Didam-arrest, maar dat was volgens de rechter geen bezwaar. Ondanks dat Shell twee LPG-vulpunten in de gemeente zou sluiten  oordeelde de rechter dat de gemeente een selectieprocedure had dienen te organiseren waaraan alle potentiële gegadigden konden mee doen. De gemeente mocht geen uitvoering geven aan de koopovereenkomst (ECLI:NL:RBMNE:2022:1017, Rechtbank Midden-Nederland, C/16/533142 / KG ZA 22-5 (rechtspraak.nl)).

Gezien het zeer uitgebreide pakket aan eisen dat op de locatie in Nieuw Reijerwaard gerealiseerd moet worden onderstreept de uitspraak van de rechter in Rotterdam nog maar eens dat gemeenten maar heel weinig speelruimte meer hebben om schaarse gronden voor tankstationlocaties, maar hetzelfde geldt voor snellaadlocaties, energy hubs en wat al niet, zonder duidelijke selectieprocedure aan een partij naar keuze te gunnen. Tenderen dus via open procedures met duidelijke objectieve criteria en duidelijk kenbaar gepubliceerd.  BZO Tankstations organiseert dergelijke tenders al jaren, laatstelijk nog voor de gemeente Delft en de provincie Drenthe.  

 De volledige uitspraak vindt u hier: https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBROT:2022:9029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard (foto GoogleEarth)

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *