Op 8 september zijn de uitkomsten van het Nationaal Laadonderzoek gepubliceerd. Het Nationaal Laadonderzoek is een initiatief van ElaadNL, de Vereniging Elektrische Rijders (VER) de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het Nationaal Laadonderzoek is een jaarlijkse grootschalige enquête onder Nederlandse EV-rijders naar het laden van elektrische auto’s.  Het onderzoek is gebaseerd op 2.957 respondenten waarvan  2.241 de enquête volledig hebben ingevuld.  Uit de vele informatie die in het onderzoek te vinden is, de volgende selectie van naar mijn mening opvallende zaken:

EV-rijders die volledig elektrisch rijden, rijden gemiddeld 3,1 keer per maand meer kilometers op één dag dan de maximale actieradius van hun EV mogelijk maakt. In 2021 was dit gemiddeld 1,4
keer per maand.  Dit kan te maken hebben met het toegenomen aantal snelladers langs de Nederlandse wegen.  Respons op de vraag hoe vaak per maand meer werd gereden dan de actieradius van de EV:

 

 

 

 

 

 

De EV-rijder laadt vooral thuis (ruim 40%) of bij een openbare laadpaal in de buurt van de woning (20%). Snelladers worden maar beperkt gebruikt (8%). Wordt gekeken naar het aantal laadsessies, dan laadt men gemiddeld 11x per maand thuis, ongeveer 5x per maand bij laadpaal in de buurt en slechts 2x bij een snellader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet heel verassend maar wel bevestigd in het onderzoek is dat hoe meer de woonomgeving is verstedelijkt, hoe meer men op de openbare laadinfrastructuur is aangewezen. Op de vraag of men op de openbare laadinfra is aangewezen werd als volgt geantwoord:

 

 

 

 

 

 

Ondanks de afhankelijkheid van openbare laadpalen in verstedelijkte gebieden, duurt de afhandeling van de aanvraag voor een laadpaal erg lang. Bij een geslaagde en afgeronde aanvraag duurt
het in 77% van de gevallen langer dan 3 maanden  tot plaatsing. In 45% duurde het zelfs 7 tot 12 maanden tot plaatsing. Voor de gemeentes en netbeheerders valt hier dus nog veel winst te behalen. 

De EV-rijders zijn in het algemeen een stuk tevredener over het aantal snelladers  dan 2 jaar geleden. In 2020 gaf werd 50% van de problemen bij snelladers toegewezen aan het aantal snelladers, nu is dat nog maar 17%. Wel lijkt de doorstroming bij de snelladers meer een probleem te zijn. Dit roept overigens wel de vraag op of de gesignaleerde problemen bij snelladers niet kwantitatief van aard zijn. 

 

 

 

 

 

 

Het hele onderzoek is te downloaden op website van Elaad.nl

Bron: alle afbeelding afkomstig uit het Nationaal Laadonderzoek 2022. 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *