Boeiende H2Workshop door NWBA, BETA en Shell

Terwijl de deelnemers aan de Shell Ecomarathon op het circuit van Berghem in alle stilte hun emissie-loze rondjes op waterstof reden, luisterden meer dan 200 belangstellenden naar de 7 inleiders van de door NWBA, BETA en Shell georganiseerde workshop over de toekomst van het waterstof tankstation. Een workshop waaraan ondergetekende een beetje van aan de […]

Workshop Waterstofstation in de praktijk

BZO Tankstations is al jaren geïnteresseerd en betrokken bij de ontwikkelingen rond de toekomst van waterstof ten behoeve van het wegverkeer en om die reden ook lid van de Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie.  Mede op initiatief van BZO Tankstations organiseert de NWBA in samenwerking met Shell en BETA op 23 mei 2019 een workshop […]

Q8 | Tango winnaar inschrijving Holterweg Deventer: Hoge prijs en sterke nadruk op duurzaamheid. Het kan dus wel!

Uit de op 6 februari jongstleden gehouden inschrijving op het huurrecht op het nieuw te ontwikkelen tankkavel aan de Holterweg in Deventer is Q-Tango als winnaar uit de bus gekomen. Bij deze inschrijving moest op drie onderdelen een bindende bieding worden uitgebracht. Naast de eenmalige ‘entrance fee’  konden punten worden verdiend door het tankstation in […]

Eerste snellaadlocatie Ionity nadert voltooiing

Bij het Shell tankstation aan de Lange Amerikalaan nadert de eerste snellaadlocatie van Ionity zijn voltooiing. Inionity is het samenwerkingsverband van de VW-groep, Daimler Benz, BMW en Ford en is bezig met de uitrol van een Europees dekkend netwerk van superfastchargers. Dat wil zeggen laden met een vermogen tot 350kWh (!).  Wie bedenkt dat de […]

Fastned wint procedure bij Raad van State

Fastned is door de Raad van State in het gelijk gesteld in haar hoger beroep tegen de Nederlandse Staat. Het betrof het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu in 2015 waarin Fastned een vergunning krachtens de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)werd geweigerd voor een shop en toiletten bij twee van haar laadstations. Het door […]

Proefschrift J.H. Miedema: Gebrek grondstoffen zet rem op groei BEV’s

Op 14 januari promoveerde Jan Hessels Miedema in Groningen op een proefschrift over de rol die biomassa en accu’s zullen hebben als energiedragers bij de energietransitie.  Zijn onderzoek toont aan dat EV’s met lithium accu’s en bijstook van bioomassa in kolencentrales en grootschalige biomassa-vergassing ten behoeve van huishoudens maar een marginale bijdrage kunnen hebben aan […]

VDL / DAF leveren eerste elektrische truck aan Jumbo

VDL Groep en DAF Trucks hebben bij supermarktketen Jumbo in Veghel de eerste volledige elektrische vrachtwagen afgeleverd. President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep en president Harry Wolters van DAF Trucks hebben de sleutels van de e-truck overhandigd aan algemeen-directeur Frits van Eerd van Jumbo. De door VDL en DAF gezamenlijk ontwikkelde DAF CF […]