Column BZO Tankstations in TankPro

Recentelijk ben ik door TankPro, hét actualiteiten- en achtergrondmedium van de tankstationbranche, benaderd om een bijdrage te leveren aan het blad TankPro. De column die ik schreef had betrekking op de casus van de recentelijk voor de gemeente Deventer georganiseerde inschrijving op de huurrechten voor een tankkavel aan de Holterweg. In plaats van het gebruikelijke […]

Audi CEO Bram Schot ziet voorlopig niets in waterstof

Tijdens een uitvoerig interview in de Nationale Autoshop van BNR was de Nederlandse CEO van Audi Bram Schot klip en klaar over zijn toekomstvisie voor waterstofauto’s: de komende jaren is het bij Audi geen serieus alternatief voor de batterij-elektrische auto. Op Europese en mondiaal niveau is de infrastructuur voor waterstof ontoereikend om het een aantrekkelijk […]

Juni 2019: Toekomst verwachtingen EV onder druk

Voor iedereen die leefde met de gedachte dat ‘De Grote Ommekeer’ nabij was en de elektrische auto snel ‘mainstream’ zou worden, werd in de maand juni op ontnuchterende wijze wakker geschud. De eerste, letterlijke klap kwam uit de Noorse stad Sandvika waar op 10 juni een H2-station van Uno-X Hydrogen explodeerde en nagenoeg geheel uitbrandde. […]

Boeiende H2Workshop door NWBA, BETA en Shell

Terwijl de deelnemers aan de Shell Ecomarathon op het circuit van Berghem in alle stilte hun emissie-loze rondjes op waterstof reden, luisterden meer dan 200 belangstellenden naar de 7 inleiders van de door NWBA, BETA en Shell georganiseerde workshop over de toekomst van het waterstof tankstation. Een workshop waaraan ondergetekende een beetje van aan de […]

Workshop Waterstofstation in de praktijk

BZO Tankstations is al jaren geïnteresseerd en betrokken bij de ontwikkelingen rond de toekomst van waterstof ten behoeve van het wegverkeer en om die reden ook lid van de Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie.  Mede op initiatief van BZO Tankstations organiseert de NWBA in samenwerking met Shell en BETA op 23 mei 2019 een workshop […]

Q8 | Tango winnaar inschrijving Holterweg Deventer: Hoge prijs en sterke nadruk op duurzaamheid. Het kan dus wel!

Uit de op 6 februari jongstleden gehouden inschrijving op het huurrecht op het nieuw te ontwikkelen tankkavel aan de Holterweg in Deventer is Q-Tango als winnaar uit de bus gekomen. Bij deze inschrijving moest op drie onderdelen een bindende bieding worden uitgebracht. Naast de eenmalige ‘entrance fee’  konden punten worden verdiend door het tankstation in […]

Eerste snellaadlocatie Ionity nadert voltooiing

Bij het Shell tankstation aan de Lange Amerikalaan nadert de eerste snellaadlocatie van Ionity zijn voltooiing. Inionity is het samenwerkingsverband van de VW-groep, Daimler Benz, BMW en Ford en is bezig met de uitrol van een Europees dekkend netwerk van superfastchargers. Dat wil zeggen laden met een vermogen tot 350kWh (!).  Wie bedenkt dat de […]