Een veiling is voor een overheid in het algemeen een uitstekende en na het Didam-arrest eigenlijk ook de enige, methode om het huur- of kooprecht op een tankstationlocatie op de markt te brengen. BZO Tankstations heeft ruime ervaring en expertise in het organiseren van dergelijke veilingen. Belangrijkste voordelen van een veiling of inschrijving zijn:

 • De uitkomst is per definitief ‘marktconform’; de transactieprijs is immers de uitkomst van een competitief prijsvormingsproces tussen verschillende marktpartijen met een geoptimaliseerd ‘level playing field’. 
 • Een veiling is -mits goed georganiseerd-  een open en transparante procedure waarin alle relevant informatie over het te veilen object voor alle partijen toegankelijk is.
 • Een veiling resulteert in een relatief korte periode resultaat.
 • Een veiling is betrekkelijk eenvoudig te organiseren.
 • Het biedt uitstekende mogelijkheden voor een meer-dimensionaal gewogen selectieproces waarbij op een breed scala aan criteria kan worden geselecteerd. 

Bij de veiling van tankstationlocaties worden in de praktijk twee methoden gebruikt:

 • De First Price Sealed Bid (FPSB)-methode waarbij doorgaans bij de toezichthoudende notaris een enveloppe met het bod wordt ingediend. Deze methode is door BZO Tankstations de afgelopen jaren veelvuldig en doorgaans  met succes toegepast.
 • De Amsterdamse veilingmethode, waarbij eerst per opbod en aansluitend per afslag wordt geveild. Deze methodiek is door BZO Tankstations met de gemeente Rotterdam ontwikkeld en wordt sinds 2009 digitaal uitgevoerd..

Going Concern Veiling

Bij huurrechten op bestaande tankstationlocaties is het gebruikelijk dat het huurrecht op de ondergrond wordt geveild met behoud van het op de locatie aanwezige tankstation. Indien de veiling wordt gewonnen door een andere partij dan de bestaande huurder worden de onder- en bovengrondse opstallen door de afgaande partij overgedragen aan de nieuwe huurder. De afgaande huurder ontvangt hiervoor van de nieuwe huurder een vooraf vastgestelde opstalvergoeding. Deze constructie is in het algemeen voor alle betrokkenen voordeliger dan een lege oplevering en overdracht. De afgaande partij hoeft geen kosten voor amovering te maken en kan -indien hij de veiling wint- zonder onderbreking verder exploiteren, een nieuwe contractpartij verwerft voor een relatief laag bedrag een goed bruikbaar tankstation en kan verder exploiteren zonder langdurige onderbreking in verband met nieuwbouw en de verhuurder ontvangt in het algemeen een hogere veilingopbrengst omdat going concern businesscase gunstiger is dan een businesscase op basis van vervangende nieuwbouw. 

 

Overzicht van de door BZO Tankstations uitgevoerde veilingen van tankstationlocaties: 

 • Gemeente Rotterdam: Tankstationveilingen 2009-2020
 • Gemeente Almere: Veiling huurrechten tankstationlocatie Veluwsekant
 • NV Westerscheldetunnel: Veiling huurrechten tankstationlocatie Tolplein
 • Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen: Veiling tankstationlocatie centrumgebied
 • Gemeente Zwolle: Veiling tankstationlocatie Oldeneelallee en Hessenpoort
 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp: Uitgifte tankstationlocatie Emerald  (2008)
 • Gemeente Arnhem: Veiling huurrechten tankstationlocatie Schuytgraaf (2010)
 • Gemeente Den Haag: Veiling huurrechten tankstationlocatie Ypenburg (Nootdorpse Boog) (2010)
 • Gemeente Lansingerland: Veiling huurrechten tankstationlocatie bedrijvenpark Oudeland (2011)
 • Maasstede Bleiswijk B.V. (private partij): Veiling huurrechten bedrijvenpark Prisma (2011)
 • Gemeente Deventer: Veiling tankstationlocatie Zutphenseweg 17
 • Gemeente Schiedam: Veiling tankstationlocatie Vlaardingerdijk 363
 • Gemeente Middelburg: Veiling tankstationlocatie Ramburg (Oostperkweg)
 • Gemeente Teylingen: Veiling tankstationlocatie Stationsplein (2016)
 • Gemeente Tilburg: Veiling Burgemeester Letschertweg (2017)
 • Gemeente Zoetermeer: Veiling tankstationlocatie Huygensstraat (2018)
 • Gemeente Deventer: Veiling tankstationlocatie Holterweg (2019)
 • Gemeente Delft: Veiling tankstationlocatie Westlandseweg (2020)
 • Gemeente Delft: Veiling tankstationlocatie Pr. Beatrixlaan 10 (2022)
 • Provincie Drenthe: Veiling tankstationlocatie N34 Westzijde (2022)