De ondernemers in de tankstationbranche worden nog wel eens vergeleken met de kolenboeren van vroeger. Met de snelle opkomst van het aardgas in de jaren ’60 verdween het beroep van kolenboer binnen een decennium. Zo snel zal bij het huidige energietransitie zeker niet gaan, daarvoor is deze te complex van aard en omvang. Maar onzekerheid over de toekomstbestendigheid van een substantieel deel van de huidige circa 4.200 tankstations is er wel degelijk. Uit een onderzoek dat BZO Tankstations/BlueBridiging Consultancy naar de tankstations binnen Amsterdam deed bleek dat van circa 60% van alle huidige tankstationlocaties aannemelijk is dat er in toekomst onvoldoende perspectief is om als (snel)laadlocatie verder te gaan. Nu verandert door de elektrificatie in de tankstationwereld heel veel, maar één ding blijft onveranderd in Nederland en dat is het gebrek aan ruimte voor woningbouw. Met name in gebieden met een grote ruimtedruk bieden de locaties waarop een tankstation staat vaak een interessant herontwikkelingsperspectief. Prachtig voorbeeld vind ik de herontwikkeling van de tankstationlocatie aan de Else Mauslaan in Den Haag. Op de plek waar een onbemand tankstation met garageruimte stond werd een tijdje gelden een mooi appartementengebouw ontwikkeld. Extra woningen en een kwalitatieve impuls voor de buurt. Kansen dus voor gemeenten, ontwikkelaars en locatie-eigenaren. BZO Tankstations/BlueBridiging Consultancy heeft de expertise en tools in huis om een verkenning te maken van de toekomstbestendigheid van tankstationlocaties en de mogelijke alternatieve gebruiksmogelijkheden daarvan.

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *