Provincies missen jaarlijks miljoenen euro’s inkomsten door te lage huurprijzen tankstationlocaties

Langs de Nederlandse provinciale wegen staan tientallen tankstations die door de verschillende provincies aan -veelal de landelijke- oliemaatschappijen worden verhuurd. In een tijd waarin alle overheden met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen zou je denken dat de provincies proberen om de inkomsten uit de verhuur van deze locaties te optimaliseren. Op een uitzondering […]

Netwerk Waterstof-stations in Scandinavie

Het interstatelijke  (Noorwegen, Zweden, Denemarken) samenwerkingsverband van  ‘Scandinavian Hydrogen Highway Partnership’ (SHHP) heeft met  vier grote autofabrikanten  een Memorandum of Understanding (MoU)  getekend om voor 2015 een netwerk van H2-stations uit te rollen en FuelCell-elektrische auto’s (FC) op de markt te brengen. SHHP  lijkt hiermee eindelijk een doorbraak te realiseren om de FC-auto’s te lanceren. De Koreaanse fabriant Hyundai […]

Rechtszaak BP en exploitant: consequenties voor huurcontracten met oliemaatschappijen

Het Hof Amsterdam heeft op 26 juni 2012 een exclusief afnamebeding tussen BP Nederland (“BP”) en een onafhankelijk tankstationhouder in strijd met het kartelverbod verklaard. Het arrest van  het Hof  borduurt  voort op een eerder arrest van het Hof 16 februari 2010. De situatie: De Provincie Utrecht verhuurt sinds 1989 via een derde (“Woerden B.V.”) aan BP. De huurovereenkomst heeft […]

FACTSHEET brandstoffen voor het wegverkeer

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is door TNO een actualisatie-onderzoek uitgevoerd naar de milieu-effecten en prestaties van verschillende brandstoffen die ten behoeve van het wegtransport worden ingezet. Het rapport bevat veel feitenmateriaal en overzichtelijke factsheets. U kunt het TNO-rapport in PDF hier downloaden.

Schiedam inschrijving huurrecht

De gemeente Schiedam gaat via een openbare inschrijving de huurrechten op deze locatie uitgeven. Gunning geschiedt in principe aan de partij die de hoogte bieding uitbrengt op het 15-jarige huurrecht. Op de locatie is thans een Shell tankstation aanwezig. Dit tankstation (opstallen en installaties) zal voor een getaxeerde waarde door de nieuwe huurder worden overgenomen. De te verhuren locatie […]

Deventer inschrijving huurrecht

De gemeente Deventer zal via een openbare inschrijving de huurrechten op de locatie Zutphenseweg uitgeven. Gunning geschiedt in principe aan de partij die de hoogte bieding uitbrengt op het 15-jarige huurrecht. Op de locatie is thans een onbemand Shell tankstation aanwezig. Dit tankstation (opstallen en installaties) zal voor een getaxeerde waarde door de nieuwe huurder worden overgenomen.

Veiling tankstations gemeente Rotterdam

Voor de derde keer heeft BZO Tankstations voor de gemeente Rotterdam een veiling voor de huurrechten op tankstationlocaties georganiseerd. De eerder veilingen vonden plaats in 2009 en 2010.  Dit jaar worden de huurrechten geveild voor de locaties President Rooseveltweg 751 (thans Shell) en Groeninx van Zoelenlaan 25. Biedboeken voor deze inschrijvingen zijn verkrijgbaar via Stadsontwikkeling Rotterdam. Sluitingsdatum […]