FACTSHEET brandstoffen voor het wegverkeer

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is door TNO een actualisatie-onderzoek uitgevoerd naar de milieu-effecten en prestaties van verschillende brandstoffen die ten behoeve van het wegtransport worden ingezet. Het rapport bevat veel feitenmateriaal en overzichtelijke factsheets. U kunt het TNO-rapport in PDF hier downloaden.

Schiedam inschrijving huurrecht

De gemeente Schiedam gaat via een openbare inschrijving de huurrechten op deze locatie uitgeven. Gunning geschiedt in principe aan de partij die de hoogte bieding uitbrengt op het 15-jarige huurrecht. Op de locatie is thans een Shell tankstation aanwezig. Dit tankstation (opstallen en installaties) zal voor een getaxeerde waarde door de nieuwe huurder worden overgenomen. De te verhuren locatie […]

Deventer inschrijving huurrecht

De gemeente Deventer zal via een openbare inschrijving de huurrechten op de locatie Zutphenseweg uitgeven. Gunning geschiedt in principe aan de partij die de hoogte bieding uitbrengt op het 15-jarige huurrecht. Op de locatie is thans een onbemand Shell tankstation aanwezig. Dit tankstation (opstallen en installaties) zal voor een getaxeerde waarde door de nieuwe huurder worden overgenomen.

Veiling tankstations gemeente Rotterdam

Voor de derde keer heeft BZO Tankstations voor de gemeente Rotterdam een veiling voor de huurrechten op tankstationlocaties georganiseerd. De eerder veilingen vonden plaats in 2009 en 2010.  Dit jaar worden de huurrechten geveild voor de locaties President Rooseveltweg 751 (thans Shell) en Groeninx van Zoelenlaan 25. Biedboeken voor deze inschrijvingen zijn verkrijgbaar via Stadsontwikkeling Rotterdam. Sluitingsdatum […]