Het ontwerpbesluit lpg-tankstations milieubeheer 2013 is definitief van de baan. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer laten weten dat ze het ontwerpbesluit intrekt.

Medio vorig jaar kwam de voorganger van Mansveld, staatssecretaris Joop Atsma, met het ontwerpbesluit. De bedoeling was dat het per 1 juli van dit jaar in werking zou treden ter vervanging van het oude Besluit lpg-tankstations. In de geactualiseerde versie waren maatregelen opgenomen om de kans op ongelukken bij het aanleveren van lpg te verkleinen omdat er in Nederland nog altijd veel lpg-stations in of dichtbij een woonwijk liggen.

Belangrijk onderdeel van het nieuwe besluit was de verplichting om hittewerende bekleding op een lpg-tankwagen aan te brengen. Dit zou de weg moeten openen voor soepelere veiligheidsafstanden (REVI). De gedachte hierachter was dat als de tankstations veiliger zouden worden, er kleinere veiligheidsafstanden gehanteerd kunnen worden.  De eis van hittewerende bekleding op tankwagens bleek echter niet te verenigen valt met internationale wetgeving. Hierdoor ziet de Staatsscretaris zich genoodzaakt om het ontwerpbesluit terug te trekken.

Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383-207.html

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *