Midden  van het fastfood horeca ‘geweld’ op de entreezone van het bedrijventerrein ‘de Wieken’ bij Amersfoort nadert het nieuwe OK tankstation langzaam zijn voltooiing. Met onder andere Mc Donald, KFC en Subway als buren realiseert OK Oliecentra een tankstation met  jetwash-faciliteiten. Bijzonder is dat in de bouw de mogelijkheid voor een shop is voorbereid maar deze mogelijk in een later stadium wordt afgebouwd. OK bouwt op grond die eigendom is van de gemeente Amersfoort en via een een 25-jarig erfpachtcontract is uitgegeven. Deze uitgifte vond plaats via een  in 2018 gehouden inschrijving 2018. OK betaalde daarvoor aan  de gemeente een eenmalig bedrag van € 700.000,- als afkoopsom van de erfpachtcanon. Voor een kavel van ruim 2.500 m2 komt dat neer op circa € 280,- m2. Voor een op zo’n prominente locatie gelegen tankkavel lijkt dat een schijntje, zelfs als rekening wordt gehouden met het feit dat OK zich jegens de gemeente heeft verplicht tot het aanbieden van een duurzamere dieselvariant en de aanleg van een laadpaal. Vergelijk deze uitkomst bijvoorbeeld met de uitkomst van een door BZO Tankstations georganiseerde inschrijving voor de gemeente Deventer (klik hier).  Naar mijn oordeel moet de oorzaak van de relatief lage grondprijs worden gezocht in twee oorzaken. Belangrijkste oorzaak is gelegen in het feit dat de locatie moeilijk bereikbaar zal zijn voor het zware vrachtverkeer. Dat is een gemiste kans gegeven het tegenover het tankstation gelegen zeer populaire truckersrestaurant de Tweede Steeg. Het tankstation zal weliswaar worden voorzien van een aparte pomp voor vrachtwagens, maar de trucks zullen het tankstation alleen via de ‘foodcourt’ kunnen bereiken en dat is verre van optimaal; niet alleen voor de vrachtwagenchauffeurs maar ook voor de vele bezoekers van de foodcourt.  Tweede oorzaak is naar mijn mening de wijze waarop de inschrijving door de gemeente is georganiseerd. Door de nodige marktpartijen werd die als te complex beschouwd waardoor zij geen interesse hadden om mee te doen. Een eenvoudiger opzet van de uitgiftetender zou naar mijn oordeel vrijwel zeker tot meer belangstellen en daarmee waarschijnlijk tot een hogere opbrengst hebben geleid.

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *