Op 14 januari promoveerde Jan Hessels Miedema in Groningen op een proefschrift over de rol die biomassa en accu’s zullen hebben als energiedragers bij de energietransitie. 

Zijn onderzoek toont aan dat EV’s met lithium accu’s en bijstook van bioomassa in kolencentrales en grootschalige biomassa-vergassing ten behoeve van huishoudens maar een marginale bijdrage kunnen hebben aan de energietransitie voor de periode tot 2050. Voor de automotive sector is met name de conclusie over de beperkte rol van de BEV’s met Li-ion accu’s interessant.  Grootste beperking zit volgens Miedema in het gebrek aan grondstoffen die zijn benodigd voor de productie van de accu’s. Verassende conclusie is verder dat Miedema pleit voor een herwaardering van de plug-in hybride voertuigen om de CO2-productie te verminderen. Met de hoeveelheid lithium die nodig is voor de productie van een accupack voor één BEV kun je ook negen plug-in’s op de weg brengen. Bij optimaal gebruik van de plug-in technologie wordt er dan per eenheid gewicht lithium meer CO2 bespaart dan wanneer diezelfde hoeveel lithium volledig wordt ingezet voor een BEV. Vereiste is wel dat de gebruikers van de PHEV’s elektrisch rijden als dat mogelijk is.

Het proefschrift lijkt een steun in de rug te zijn voor het gebruik van de door waterstof gevoede brandstofcel om te komen tot zero-emission automobiliteit. De FCEV heeft immers ten opzichte van de BEV een beperkte accu-capaciteit en lijkt in die zin meer op een PHEV. 

De link naar het volledige proefschrift vindt u hier.

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *