Afgelopen maand publiceerde het RVO de laatste cijfers over ontwikkeling van het aantal elektrische auto’s in Nederland. Diverse media publiceerden al over de sterke groei, namelijk 43%, van het aantal elektrische auto’s (zie bijvoorbeeld Tankpro). Bij de groei van de elektrische auto’s  wordt onderscheid gemaakt in: batterij-elektrisch (BEV); Plug-in Hybride (PHEV) en waterstof-elektrisch (FCEV).  In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van deze drie categorien opgenomen over de periode 2012-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de tankstationmarkt lijken deze cijfers alsof de gong voor de laatste ronde heeft geklonken, maar het is ook interessant om de groei van EV in het perspectief van de totale ontwikkeling van het wagenpark te plaatsen. Op de eerste plaats is het aandeel van EV op het totale wagenpark nog zeer gering. In onderstaande grafiek is zijn de relatieve aandelen van de verschillende brandstoffen [benzine, diesel en ‘overig’, waaronder LPG, CNG e.d.) en totaal EV (BEV + PHEV + FCEV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat niet alleen het aandeel EV’s toeneemt maar ook het aandeel personenauto’s op benzine terwijl het aandeel diesel de afgelopen vijf jaar langzaam maar zeker krimpt. In onderstaande grafiek zijn groei en krimp in absolute aantallen/jaar opgenomen, inclusief  ontwikkeling van het totale wagenpark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze grafiek maakt duidelijk dat:

  • diesel als brandstof voor personenauto’s op de Nederlandse mark op zijn retour is;
  • hetzelfde geldt voor de categorie ‘overig’ (in het bijzonder LPG);
  • het totale aantal personenauto’s jaarlijks met 100 tot 150 duizend toeneemt;
  • de absolute groei van benzineauto’s in 2020 bijna tweemaal zo groot was als de absolute groei van het aantal BEV’s.
  • de opmars van EV wordt voorlopig nog gedeeltelijk gecompenseerd door de groei van het aantal personenauto’s.

Conclusie op basis van de cijfers van het RVO: de EV’s en in het bijzonder de BEV en de PHEV’s  zijn aan een opmars bezig maar doordat het totale wagenpark ook toeneemt, groei het relatieve aandeel minder hard dan je op basis van de absolute aantallen zou verwachten. Het aandeel verkochte diesel zal in de retail-consumentenmarkt de komende jaren krimpen maar er blijft voor de traditionele tankstations voorlopig een brede potentiele marktvraag naar benzine bestaan. Uiteraard is deze marktvraag niet alleen afhankelijk van het aantal auto’s maar ook van het afgelegde kilometrage en het verbruik. Als gevolg van de Corona-crisis (minder woonwerk en recreatief verkeer) en het zuiniger worden van het voertuigpark zal, ondanks het groeiend aantal benzine-auto’s, de feitelijke marktvraag toch krimpen.

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *