Als eerste stad heeft het bestuur van de Californische stad Petaluma (58.000 inwoners) unaniem besloten dat de nieuwbouw, renovatie en verplaatsing van benzinestations is verboden.  Het stadsbestuur wil met dit besluit een impuls geven aan de verder groei en ontwikkeling van laadinfrastructuur of waterstofstations. De filosofie is dat de bestaande tankinfrastructuur voldoende is en de toekomst vraagt om een nieuwe en schone vormen van energiedistributie voor het wegverkeer. Het stadsbestuur hoopt dat bestaande tankstations zich zullen transformeren tot laadstations ten behoeve van elektrische vervoer. Het is een stap die voor Nederlandse gemeenten wellicht goed tot voorbeeld kan dienen, met dien verstande dat naar mijn mening goed is als een dergelijk besluit wordt gecombineerd met een helder beleid hoe de bestaande tankstations kunnen worden getransformeerd naar locaties die winstgevend kunnen worden geëxploiteerd en een serviceaanbod kunnen bieden die aansluit bij de retail- en mobiliteitsmarkt van de toekomst. Alleen op die manier kunnen deze locaties een duurzame en positieve meerwaarde bieden voor het stedelijk gebied. BZO Tankstation kan uw gemeente adviseren op welke wijze dat vorm gegeven kan worden.

Bron: CBS

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *