In opdracht van de gemeente Delft heeft BZO Tankstations een inschrijving georganiseerd op de huurrechten voor de dubbelzijdige tankstationlocatie aan de Westlandseweg in Delft. Beide locaties werden de afgelopen decennia gehuurd door Shell. Dit huurrecht eindigt eind december dit jaar. BZO organiseerde een inschrijving op de huurrechten voor een nieuwe periode van tien jaar plus vijf optiejaren. Bij deze inschrijving moest worden geboden op een eenmalige, aan de gemeente Delft verschuldigde entrance fee. Tijdens de zitting op 2 juli onder leiding van notaris Qualm in Delft heeft de notaris op basis van de ingediende stukken besloten de zitting een week te schorsen en op 9 juli te vervolgen. In de tussenliggende week zijn alle vier inschrijvers  in de gelegenheid gesteld om door de notaris geconstateerde kleine gebreken te herstellen. Op 9 juli bleek dat de firma BOL Beheer B.V. met een bieding van € 1.695.000,- de hoogste inschrijver was.  De overwinning was overigens nipt want de tweede bieder bood € 1,6 miljoen. Shell Nederland kende aan de huurrechten de laagste waarde toe en verloor daarmee de twee tankstations in Delft. Op basis van deze uitkomst mag de voorlopige conclusie worden getrokken dat het effect van de Covid-19 crisis op de waarde van tankstationlocaties beperkt lijkt. De aanstaande veilingen voor de gemeente Rotterdam en het RVB zijn op dit punt de volgende lakmoesproef.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *