Namens Maasstede Bleiswijk BV kan ik u hierbij informeren over de start van de openbare inschrijving op de 20-jarige huurrechten van een nieuwe locatie voor een onbemand tankstation in de entreezone op het bedrijvenpark PRISMA in Bleiswijk. Het hiervoor samengestelde biedboek kan bij BZO Tankstations worden aangevraagd. U dient hiervoor een email met uw contactgegevens te sturen naar: inschrijving-prisma@bzo-tankstations.nl.   Na betaling van de aan u per email toegezonden factuur van € 75,– ontvangt u de link waarmee het biedboek kan worden gedownload.  Het biedboek zal uitsluitend in digitale vorm beschikbaar zijn. De inschrijving geschiedt op een eenmalige, aan Maasstede verschuldigde ‘entrance fee’ en  sluit op 7 december 2011. De inschrijving staat onder supervisie van een notaris.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *