Op 30 juli 2019 heeft het Gerechtshof Leeuwarden nog maar weer eens bevestigd dat de verhuur van de grond waarop een tankstation geëxploiteerd niet onder het regiem van artikel :290 BW valt indien duidelijk is (of althans zou moeten zijn) dat partijen uitsluitend de huur en verhuur van de ondergrond van het tankstation hebben geoogd. Het geschil draaide om een Texaco tankstation waarvan de ondergrond door een particulier werd verhuurd aan EG Retail (rechtsopvolger van voorheen Texaco Nederland). De oorspronkelijke overeenkomst liep van 1972 tot  eind 1991. Daarna is een nieuwe 10-jarige overeenkomst afgesloten die vervolgens weer werd opgevolgd door een 5-jarige overeenkomst. Een treintje van opvolgende overeenkomsten dus en zoals we vaak ook zien bij de verhuur van tankstationlocaties door gemeentelijke en provinciale overheden. Rond de beëindiging van de laatste overeenkomst ontstond een geschil tussen EG Retail en de verhuurster, waarbij EG Retail de stelling betrok dat de laatste overeenkomst onder het (voor haar als huurster gunstige) 290-regiem viel. Het Hof Leeuwarden maakte met deze stelling echter korte metten en volgde daarmee overigens eerdere vergelijkbare jurisprudentie van de Hoge Raad.  Het Hof oordeelde dat op basis van de tekst van de laatste twee huurovereenkomsten klip en klaar was dat partijen uitsluitend de huur en verhuur van de ondergrond van het tankstation hadden beoogd. Dus ondanks dat op de locatie een tankstation (is een 290-bedrijfsruimte) aanwezig is, is gewoon sprake van ‘kale’  grondhuur. EG Retail moet van het Hof binnen drie maanden zijn biezen pakken en de locatie geheel ontruimd aan de huurster opleveren. 

De uitspraak bewijst maar weer eens dat het verweer van veel huurders van de ondergrond van tankstationlocaties dat de huurovereenkomst als een ‘290-overeenkomst’ moet worden beschouwd, in de meeste gevallen geen hout snijdt. De huurders kunnen dan ook geen beroep doen op de uitgebreide rechtsbescherming. Dit maakt beëindiging van de overeenkomst vrij eenvoudig en maakt de weg vrij om de betreffende locaties opnieuw en tegen een hogere huurprijs uit te geven.  Bij BZO Tankstations vindt u daarvoor eventueel in samenwerking met het advocatenkantoor Pels Rijcken Drooglever Fortuijn in Den Haag, alle benodigde expertise.

Klik hier voor de gepubliceerde  uitspraak 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *