In opdracht van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) is door Berenschot een  onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de Nederlandse tankstationbranche. Aanleiding voor dit onderzoek is de vraag wat de gevolgen voor de branche zullen zijn van de onvermijdelijke elektrificatie van het Nederlandse wagenpark.  De uitkomsten van de kwantitatieve analyse van Berenschot zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op twee ontwikkelingsscenario’s voor de opkomst van EV’s. 

Het eerste scenario gaat uit van de doelstellingen van het Klimaatakkoord: in 2030 zijn alle nieuw verkochte personenauto’s 0-emissie EV’s. Het Nederlandse personenautopark van circa 8,5 miljoen auto’s ontwikkelt zich dan over de periode 2020-2035 qua samenstelling volgens onderstaande grafiek. Bij een rekenexercitie twee jaar geleden kwam BZO Tankstations tot een vergelijkbare uitkomst. 

 

 

 

 

 

 

Berenschot betwijfeld echter of deze doelstelling vanwege de teruglopende fiscale voordelen voor EV-rijders realistisch is. In het tweede scenario dat is doorgerekend worden de ambitieuze doelstellingen van het Klimaatakkoord niet gehaald en komt de teller van het aandeel EV- nieuwverkopen uit de 60% in 2030.  In dat scenario verandert de samenstelling van het voertuigpark minder dramatisch:

 

 

 

 

 

 

Beide scenario’s resulteren vanzelfsprekend in de forse daling van de vraag naar motorbrandstoffen. Voor de in de consumenten-retailmarkt sterk dominante brandstof Euro 95 is de verwachte terugval met ruim 65% van de vraag ronduit dramatisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenover de afname van de vraag naar motorbrandstoffen staat uiteraard een grote toename van de vraag naar elektriciteit en op termijn ook waterstof.  

De conclusie van Berenschot is dat er in de tankstationmarkt van de toekomst alleen ruimte is voor grote full service tankstations die zich met name richten op convenience food & services. Veel van de kleinere tankstations zullen gaan verdwijnen, met de ombouw naar ‘onbemand’  als tijdelijke tussenfase. Opmerkelijk aan het Berenschot rapport is wel dat de omvang van de ‘shake-out’ niet wordt gekwantificeerd.  Naar het oordeel van BZO Tankstations zal er de komende jaren voor met name de binnenstedelijke tankstationlocaties een toenemende vraag zijn of herbestemming naar bijvoorbeeld woningbouw niet een beter alternatief is. Los van ‘stand-alone’ locaties  zal in het bijzonder voor tankstations die deel uitmaken van bijvoorbeeld een (slecht renderend) garagebedrijf herbestemming voor de vastgoed eigenaren het meest aantrekkelijke alternatief zijn. 

Bron: Tankstations in transitie. Uitgave VNPI / Berenschot

U kunt het rapport hier downloaden.

 

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *