Op dinsdag 29 september jongstleden is door het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam de tweede en afsluitende veilingronde van drie tankstationlocaties gehouden.  Deze tweede ronde was een internetveiling waarbij de gegadigden volgens het Amsterdamse veilingmodel  (eerst per opbd en aansluitend per afslag) op de drie locaties konden bieden. De partijen die hieraan mee konden doen hadden zich een week eerder via een schriftelijk ‘pre-bid’ geselecteerd. De drie tankstationlocaties die onder de virtuele hamer gingen werden allen geexploiteerd onder de vlag van een van de grote oliemaatschappijen (BP, Shell en Total). BZO Tankstations was de afgelopen 1 1/2 jaar projectleider van dit veilingproject. Ten behoeve van de internetveiling heeft het OBR eigen veilingsoftware laten ontwikkelen bij het bedrijf M-Consult. Ook hierbij was BZO Tankstations nauw betrokken.
Opmerkelijke uitkomst van deze veiling is dat 2 van de 3 locaties van huurder wisselden. Alleen de locatie van Shell aan de Vondelingenweg bleef bij de bestaande huurder, Shell Nederland. De locatie aan de Duifhuisweg ging naar Fuel Services Nederland (was BP) en de locatie aan de Melanchtonweg ging van Total naar de Haan Minerale Olieen. Overigens zal het bij laatst genoemde locatie nog even duren voordat de vlag van de Haan boven dit station kan wapperen, want erloopt nog een arbitragezaak tussen Total en de gemeente Rotterdam. Met het relatief grotre aandeel nieuwe huurders wijkt deze uitkomst duidelijk af van de uitkomsten van de tankstationveilingen van de rijkswegstations. Niet alleen het aandeel nieuwe huurders maar ook het feit dat relatief kleine partijen de huurrechten wisten te verwerven is opvallend en maakt de Rotterdamse tankstationveiling tot een groot succes. Beide aspecten waren een belangrijk onderdeel van het tankstationbeleid. Niet in de laatste plaats stemde ook de opbrengst van de veiling tot tevredenheid. Over de hoogte daarvan kan BZO Tankstations echter geen uitspraak doen.
De volgende tankstationveilingen staan door het OBR staan gepland in 2010. Daarna volgt een evaluatiejaar en zal het veilingbeleid definitief worden vastgesteld.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *