Het is hommeles tussen het Ministerie van I&W en de tankstationbranche. Inzet: de wijze waarop in de toekomst de tank-, laad- en shopvoorzieningen op de verzorgingsplaatsen langs de snelwegen moeten worden ingericht. Een vraagstuk dat actueel is geworden omdat het in 2000 afgesloten Convenant ‘Alternatief Traject MDW Benzine Hoofdwegennet’ dit jaar afloopt. In dit Convenant werden de afspraken vastgelegd die een einde maakte aan de ‘eeuwigdurende’ concessies voor de tankstations langs de rijkswegen en de daarmee verband houdende veilingen van deze concessies. Hoogste tijd voor een nieuwe regeling en daarbij worstelt I&W met de situatie dat de aanbieders van ‘laden’ doorgaans geen interesse hebben in ‘tanken’ terwijl de ‘olieboeren’ wel interesse hebben in ‘laden’.  Bij de toekomstige veilingen van de snelwegconcessies levert dat het probleem op dat de ’stroomboeren’ afhaken als deze concessie betrekking heeft op tanken+laden. Om dit te voorkomen wil I&W toekomstige concessies opknippen in een tankdeel en een laaddeel ieder met hun eigen shop. Meerdere uitbaters op één verzorgingsplaats dus. Anticiperend op deze nieuwe opzet heeft I&W in april afgekondigd dat een bestaande concessiehouder geen laadpalen meer mag plaatsen als zijn concessie binnen vijf jaar afloopt. Duurt de concessie langer dan vijf jaar, dan krijg je alleen toestemming voor laadpalen gedurende de resterende looptijd en moet je de hele investering (inclusief de vaak noodzakelijke en dure ‘verzwaarde  netaansluiting) binnen die tijd afschrijven. Een opvolgende concessiehouder hoeft die niet tegen een vergoeding over te nemen. De ontwikkeling van laadinfra bij tankstations langs de snelwegen zal hierdoor sterk vertragen en dat lijkt me een ongewenste ontwikkeling. Voor I&W lijkt het ook een lastig dilemma dat in belangrijke mate wordt gecreëerd door de veronderstelling dat de mogelijkheid om te ‘tanken’ langs de snelweg  echt een onmisbare voorziening is.. Doordat het pompprijsniveau bij de meeste rijksweg tankstations (veel) hoger  is tanken consumenten daar toch nauwelijks meer en de zakelijke rijders schakelen versneld over op elektrisch. We kunnen naar mijnmening zelfs in de huidige markt in ons kleine Nederland best toe met veel minder tankvoorzieningen langs het hoofdwegennet.  Misschien moet I&W zich dus de vraag stellen of ze de functie ‘tanken’ niet beter direct kunnen uitfaseren en (althans als hoofdregel) de nieuwe rijkswegconcessies uitsluitend uitgeven voor ‘laden + shop’Deze nieuwe ‘laad+shop’ concessies zijn alle marktpartijen uit zowel de  laad als de oliebranche interessant. Belangrijkste cashcows daarbij zullen natuurlijk de shops met hun uitgebreide horecavoorzieningen zijn. 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *