De provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om de reeds decennialang bestaande gebruiks- en vergoedingsregeling voor de tankstations langs het wegennet van de provincie te moderniseren. In de huidige situatie is voor het gebruik van de provinciale een zogeheten ‘privaatrechtelijke vergunning’ afgegeven. Deze is gecombineerd met een ontheffing op grond van de provinciale wegenverordening. Voor het ‘hebben en houden’  van de onder- en bovengronds zaken die onderdeel uit maken van het tankstation wordt thans geen huurprijs berekend maar een precario (een belasting) geheven. Deze precario ligt gemiddeld ruim onder € 0,01 /liter en dat is een vergoeding die voor veruit de meeste locatie niet marktconform is. Vanuit de historie is deze situatie wel verklaarbaar maar het is kort gezegd ‘niet meer van deze tijd’. De provincie heeft het voornemen om alle bestaande vergunninghouders een nieuwe huurovereenkomst met een looptijd van 15 jaar aan te bieden. De huurovereenkomst wordt gecombineerd met een huurafhankelijk recht van opstal. Op grond van deze huurovereenkomst zal een meer marktconforme huurprijs worden berekend die zal bestaan uit een volumeafhankelijke en een vaste component. Laatgenoemde zal worden gerelateerd aan de locatiekwaliteit en is gebaseerd op de WOZ-taxatiemethodiek en wel het onderdeel ‘Locatiewaarde Brandstofverkoop’. De aanbieding van de nieuwe huurovereenkomsten zal voor de zomervakantie geschieden.

BZO Tankstations treedt op als adviseur van de provincie Zuid-Holland.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *