Het meest waarschijnlijke juiste antwoord is NEE.

Althans in de heldere visie van Tony Seba van Stanford University. Klik HIER voor zijn uitermate boeiende uitleg over wat ons aan ‘disruptive’ ontwikkelingen op het gebied mobiliteit  te wachten staat.

Een combinatie van technologische  ontwikkelingen zal naar verwachting gaan zorgen voor een revolutionaire verandering van de (auto)mobiliteit in de wereld:

– Binnen een periode van 10 jaar zal waarschijnlijk 100% van de nieuw verkochte auto’s  volledig elektrisch zijn. Deze ontwikkeling wordt mogelijk door de exponentiele afname van: (i) de aanschafkosten van EV  (ii) de kosten batterijen (energieopslag)  en brandstofcellen (opwekking met waterstof) gecombineerd met: (iii) de hoge energie-efficiency van EV’s en (iv) de extreem lage onderhoudskosten van EV’s.  Nog volledig los van de noodzaak om CO2 drastisch terug te brengen maakt deze combinatie van factoren en ontwikkelingen de auto met traditionele verbrandingsmotor binnen een periode van 10 jaar kansloos. De benodigde elektriciteit zal grotendeels afkomstig zijn van zonnepanelen. De kosten per kWh opgewekte

– Parallel aan de opkomst van de EV’s zal de volledig zelfrijdende auto binnen 10 jaar een vertrouwd onderdeel in het straatbeeld zijn. De zelfrijdende auto maakt automobiliteit op afroep mogelijk en het eigen bezit van een auto voor met name de inwoners van de stedelijke gebieden volledig overbodig. Het aantal personenauto’s kan hierdoor binnen 10 tot 20 jaar met 80% afnemen. Waarom een auto kopen die het grootste deel van de tijd stilstaat terwijl een zelfrijdende auto op afroep beschikbaar is. Het straat zonder geparkeerde auto’s is dan het aantrekkelijke toekomstbeeld.

BZO Tankstations onderschrijft de voorspellingen van Tony Seba. Wij zijn van oordeel dat met name gemeentelijke overheden zowel planologisch als ook met het beheer van hun tankstationportefeuilles meer rekening moeten gaan houden met een versnellende afname van de marktvraag naar motorbrandstoffen in de komende 15 tot 20 jaar.

 

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *