Op 9 juli organiseerde BZO Tankstations en EV Consult gezamenlijk met de gemeente Rotterdam een webinar over de rol van tankstations in de toekomst. Tijdens dit goed bekeken webinar wed uitgebreid ingegaan op de vraag welke rol tankstations kunnen en zullen gaan spelen in de toekomstige distributiestructuur van energie ten behoeve van het wegverkeer. Belangrijkste conclusies:

  •  De traditionele tankstations krijgen te maken met zowel een forse kwantitatieve afname van de vraag naar motorbrandstoffen als met een kwalitatieve aantasting van hun leveringsmonopolie.
  •  Alleen goed gelegen, grote full servicetankstations hebben naar verwachting in de toekomst een gezond perspectief. Bij deze tankstations ligt de focus op retail, food, horeca, carcare en dienstverlening. Verkoop van energie is een nevenactiviteit. Deze tankstations krijgen een belangrijke hub-functie aan de randen van het stedelijk gebied.  Locatie is daarbij de key-factor voor succes.
  •  Het aantal onbemande tankstations stijgt verder. Veel bemande tankstations met een onvoldoende groei perspectief zullen hun winkel sluiten.
  •  Er vindt een aanzienlijke ‘shake-out’ plaats onder slecht gesitueerde (onbemande) tankstations waar significante investeringen nodig zijn of die betere financials hebben bij herontwikkeling.

Bij de transitie naar een geëlektrificeerd wagenpark vormt de aanleg van een adequate laadinfrastructuur een grote uitdaging, maar het biedt gemeenten ook interessante kansen. Zo zullen er in het stedelijk gebied veel tankstationlocaties vrijkomen voor herontwikkeling en bieden de nieuwe hub-locaties wellicht goede mogelijkheden om verouderde bedrijventerreinen een nieuwe impuls te geven.  Op deze service-en energyhubs zal laadinfra en waterstof een belangrijke rol kunnen gaan spelen. 

Belangrijke boodschap van BZO Tankstations was om als gemeente bij deze ontwikkeling vooral zelf de regie te nemen. Zeker in de situatie waarin de gemeente tankstation locaties verhuurd kan een goede toekomstvisie niet alleen tot een sterke verbetering van de grondexploitatie van deze locaties leiden, het creëert ook een goede basis om de ambities naar een schonere distributiestructuur te faciliteren.

De presentatie van BZO Tankstations bij dit webinar vindt u hieronder

Van Tankstation naar Energiestation BZO Tankstations Webinar 09072020

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *