BOVAG en RDC hebben de definitieve cijfers over de nieuwe registraties in 2020 bekend gemaakt en  op basis hiervan mag worden geconcludeerd dat de elektrische auto op de Nederlandse markt definitief is doorgebroken als massaproduct. Maar liefst 20% van de nieuwe registraties is een elektrische auto en 18% is een (plugin)hybride. Diesel is met 4% bij de nieuwe registraties op weg naar de uitgang. Benzine auto’s nemen met 58% nog steeds het merendeel van de nieuw verkopen voor hun rekening. Ondanks de iets minder aantrekkelijke fiscale bijtellingsvoordelen is het aandeel ‘elektrisch’ ten opzichte 2019 spectaculair gestegen: in 2019 was 15% van de nieuw verkopen elektrisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeling nieuwverkopen 2020 o.b.v. cijfers RDC en en BOVAG

 

Deze verdeling over de nieuwkopen en de sterke opmars van het aandeel ‘elektrisch’ daarbinnen liggen in lijn met groeiscenario waarbij de doelstelling van het kabinet, te weten 100% van de nieuw verkopen in 2030 elektrisch is. Dit scenario is in diverse onderzoeken naar de ontwikkeling van de motorbrandstoffenmarkt (zie ondermeer het rapport ‘Tankstations in Transitie’ van Berenschot in opdracht van de VNPI en een berekening door VMS/Insight in opdracht van BOVAG )  als niet of nauwelijks realistisch en haalbaar beschouwd.  In genoemde onderzoeken wordt 60% (Berenschot) tot 75% (VMS/Insight) van de nieuw verkopen in 2030 haalbaar geacht, waarbij BOVAG voor 2025 uitgaat van 25% nieuw verkopen. Op basis van de cijfers van 2020 lijkt dat aandeel voor 2021 al binnen bereik te liggen.  Natuurlijk is het altijd gevaarlijk om over de groeicijfers van één jaar een lange termijn uitspraak te doen, maar gezien het sterk stijgende aanbod van ook betaalbare EV’s in 2021 is een verdere groei van het aandeel van EV’s in de nieuwverkopen zeer reëel. Als de huidige trend doorzet kan het aandeel van 25% dit jaar al worden bereikt en dat past in een groeiscenario van 100% nieuw verkopen in 2030. Dat geldt zeker indien in de zakelijke markt ook de waterstofauto weet door te breken. Met het zakelijk zeer interessante aanbod van de nieuwe Toyota Mirai en het groeiend aantal waterstofstations is dat geen onwaarschijnlijke gedachte. Voor de motorbrandstoffenmarkt zijn de consequenties van “het 2030-100%EV-scenario” verstrekkend: Volgens Berenschot betekent dat voor 2035 een daling van de vraag naar benzine met maar liefst 66%!  Een ontwikkeling die verregaande gevolgen heeft voor de traditionele fossiele motorbrandstoffenmarkt! 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.