Inschrijving huurrechten nieuw tankkavel Zoetermeer (Huygensstraat / Oosterheem)

In opdracht van de gemeente Zoetermeer organiseert BZO Tankstations een openbare inschrijving op het 20-jarige huurrecht op de locatie voor een nieuw te ontwikkelen tankstation aan de Huygensstraat in Zoetermeer. De Huygensstraat ligt aan de zuidkant van de wijk Oosterheem en vormt onderdeel van de bedrijvenzone Oosterheem. Het te verhuren kavel heeft een variabele grootte, […]

$ 25 MRD elektroshock van VW

Het Volkswagen-concern heeft bekend gemaakt dat het de komende jaren $25 MRD gaat investeren in accu-technologie en elektrische auto’s. Met deze mega-investeringsimpuls overtroeft de VW-groep de voorgenomen investeringen die het Amerikaanse Tesla. In de komende 5 jaar zal VW 16 fabrieken gaat ombouwen voor de productie van elektrische auto’s. Tesla, dat nog steeds worstelt om […]

Contouren routekaart waterstof

In opdracht va het ministerie van EZK voert TKI Gas de regie  bij de totstandkoming van een routekaart voor waterstof op basis van een inventarisatie van initiatieven, plannen en toepassingen die als groeikernen voor waterstof in Nederland zouden kunnen dienen. In het recent gepubliceerde rapport zijn initiatieven opgenomen die momenteel in uitvoering zijn, projecten die […]

Shell met Ionity in snellaadpalen

Shell gaat op Europees niveau samenwerken met Ionity, de joint venture op het gebied van snelladers tussen Volkswagen, BMW, Daimler en Ford. In eerste instantie gaat het om de bouw van 80 snelladers bij de snelwegstations van Shell. Ionity heeft grote ambities met snelladers en legt de lat in technisch opzicht hoog. De laders gaan […]

Regeerakkoord Rutte III: 2030 100% EV nieuw verkoop

In 2030 worden uitsluitend nog emissie-loze auto’s nieuw verkocht in Nederland.  Dat is tenminste het streven zoals omschreven in het gepresenteerde regeerakkoord van Rutte-III. Ook moeten de Nederlandse wegen worden klaargemaakt voor zelfrijdende auto’s. De fiscale stimulering van dit soort auto’s “in lijn wordt gebracht met deze ambitie”.  Op basis hiervan mag worden verwacht dat […]